Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Happy New Year Everyone!We hope you all to enjoy the 2nd part of the previou's year's story...
It's also an upportunity for every new reader to check our previous pages!
Thanks for the support everyone... we are trying to keep the comic going as much as possible.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου